Beoordelings- en functioneringsgesprekken

Het (jaarlijkse) beoordelingsgesprek.Voor veel managers en teamleiders een moeilijke taak, die maar al te vaak wordt uitgesteld. Het beoordelen van medewerkers is nu eenmaal geen niets-aan-de-hand-gesprek bij de automaat en raakt niet zelden een gevoelige snaar. Hoe moet zo’n gesprek worden aangepakt om zakelijke en persoonlijke aspecten te scheiden, kritisch maar niet kwetsend te zijn en het opbouwend maar niet belerend te laten overkomen. Het kan, en wij kunnen u helpen de ‘verbeterpunten’ van dit jaar zodanig te managen dat u volgend jaar met plezier uw gesprekken gaat houden.

Leerdoelen

  • Goede voorbereiding op het gesprek, het dossier lezen, wat wil je bereiken in het gesprek met de medewerker?
  • Hoe vertel ik de boodschap?
  • Hoe komt de boodschap over?
  • omgaan met de emoties van de medewerker
  • afspraken maken voor de volgende periode
  • omgaan met beloftes en toezeggingen
  • het positief afsluiten van het gesprek

Profiteer extra van deze training door de leerdoelen en praktijkcases kosteloos aan te passen aan uw organisatie.

Training

Deze in company training kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven.

Bij een individuele training worden theorie en praktijk gecombineerd in 1 dagdeel. Bij een groepstraining starten wij met de theorie 1 dagdeel, gevolgd door 1 dagdeel praktijk. Groepsgrootte maximaal 10 personen.