Feedback en talent ontwikkeling

In veel organisaties verschuift de focus naar feedback en talentontwikkeling en komt de traditionele beoordeling op een laag pitje te staan. ? Hoe kun je jouw medewerkers structureel van goede feedback voorzien? Hoe ga je om met de oud gedienden binnen het team?

Wij helpen organisaties en leidinggevenden om te bouwen aan effectieve teams

Leerdoelen

  • Voorbereiden van het gesprek
  • Feedback principes
  • Ontwikkeldoelen en leermogelijkheden
  • De medewerker zelf laten nadenken
  • Stiltes durven te gebruiken
  • Non verbale communicatie gebruiken
  • Afspraken concreet maken
  • Follow up van de gemaakte afspraken

Door maatwerk te combineren met e-learning kunnen wij deze training zeer voordelig aanbieden.

Deze in company training kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven.

Bij een individuele training worden theorie en praktijk gecombineerd in 1 dagdeel. Bij een groepstraining starten wij met de theorie 1 dagdeel, gevolgd door 1 dagdeel praktijk.

Nieuw: wij kunnen maatwerk combineren met e-learning, waardoor wij deze training zeer effectief kunnen aanbieden. Groepsgrootte maximaal 10 personen.